• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Наказ про проведення підсумкового оцінювання та про організоване завершення 2019-2020 навчального року

Вільховецький навчально-виховний комплекс

« дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІІ ступенів

імені Героя України В’ячеслава Чорновола »

Н А К А З

30.04.2020 № 24

Щодо проведення підсумкового

оцінювання та організованого

завершення 2019-2020 навчального року

Керуючись рекомендаціями, викладеними у листі Черкаської обласної державної адміністрації управління освіти і науки від 27.04.2020 № 02/11-03/951 «Про організоване завершення 2019-2020 навчального року», та на виконання рішення педагогічної ради від 28 квітня 2020 року (протокол № 5)

НАКАЗУЮ:

1. Всім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися протиепідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.

2. Завершення 2019-2020 навчального року здійснити дистанційно.

3. Класним керівникам налагодити тісну взаємодію із батьками учнів провести роз’яснюючу роботу з батьками учнів з питань, пов’язаних із закінченням навчального року.

4.Вчителям –предметникам:

4.1.Здійснити підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році з

урахуванням результатів навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та

результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень.

4.2.Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо).

4.3.Заповнення класних журналів здійснити відповідно до календарно-тематичного планування після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

4.4.Виставити річні оцінки у класні журнали у період не пізніше 6 робочих

днів після завершення ІІ семестру та можливості фізичного повернення

педагогічних працівників до приміщення закладу освіти після прийняття

Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

4.5. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021

навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та

закріплення навчального матеріалу за попередній навчальний рік.

5.Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв

досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити не пізніше 15 червня

2020 року.

6. Копії свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу

документа у вересні 2020-2021 навчального року.

7. Класному керівнику 9 класу Пащенко Н.В. розробити графік видачі випускникам 9 класу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог. Учням, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, доречно надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

8. Перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були

охоплені дистанційним навчанням у період карантину, та розробити для

кожного з них індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння пропущеного

навчального матеріалу (індивідуальний навчальний план затверджується

директором до початку наступного навчального року). Організувати роботу з

такими дітьми за індивідуальним навчальним планом до 01.07.2020 у разі

відкриття шкіл у червні 2020 року та можливості фізичної присутності дитини у

закладі, підтвердження можливості перебування учня в дитячому колективі, а

також згоди батьків. У разі неможливості повернення учня до закладу освіти в період до 01.07.2020,освоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним навчальним планом забезпечити у вересні 2020-2021 навчального року. За дитиною (у разі потреби) зберегти право на апеляцію оцінки з того чи іншого предмета.

9.До 01.07.2020 прийняти рішення педагогічної ради про переведення

учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.

10. Масові заходи, пов’язані із завершенням навчального року, не проводити.

11. Зміст даного наказу довести до відома педагогічних працівників.

Директор А.В. Дідусенко

Коваленко Валентина Іванівна - заступник з навчально-виховної роботи

Методичний фестиваль

Методичний фестиваль - форма методичної роботи, яка передбачає велику аудиторію і метою якої є обмін досвідом, упровадження ідей та знахідок щодо ефективної організації інтелектуально-пізнавальної, виробничої діяльності учнів.

Етапи проведення методичного фестивалю у рамках навчального закладу:

І. Підготовчий етап:

- ознайомлення з особливостями методичного фестивалю як формою роботи, загальними вимогами щодо його проведення;

- визначення теми, мети, змісту, тривалість заходу, обсягу та змісту виставкових матеріалів;

- підготовка відповідних консультантів;

- складання програми та сценарію проведення.

II. Проведення фестивалю.
Представлення передового педагогічного (виробничого) досвіду, інновацій, методичних ідей, підходів до їх втілення.

Демонстрація виставкових матеріалів, рекомендацій, засобів навчання.

III. Підсумковий етап..

На фестивалі відбувається ознайомлення з кращим педагогічним досвідом, нестандартними заняттями, які виходять за межі тради­ційних стереотипів. Під час фестивалю працює і виставка методичних знахідок, ідей, де їх автори біля спеціальних полиць (стендів, столів) дають бажаючим консультації. Заявку на заняття, методичну ідею, прийом учасники фестивалю подають заздалегідь.

Фестиваль дає можливість піднести настрій, активізувати творчу ініціативу, сприяє самоосвіті, засвоєнню теоретичних знань і професійних умінь, самовдосконаленню вчителів, відпрацюванню оптимальних методів і форм роботи. Підводиться підсумок методичної діяльності закладу над важливою проблемою. Проводяться підсумки форуму, детальний аналіз і оцінка методичної та фахової підготовки. Матеріали фестивалю узагальнюються та оформлюються в методкабінеті для подальшого предметного оз

Сценарій методично фестивалю педагогічних працівників

Мета: - представлення досвіду роботи педагогічними працівниками, які атестуються;

- обмін досвідом, педагогічними знахідками, інноваціями, методичними ідеями та підходами до їх втілення;

- стимулювати діяльність педагогічних працівників до творчості та вдосконалення професійної майстерності.

Програма фестивалю:

План

Методика проведення

Зустріч учасників фестивалю.

Привітання заступника директора з навчально-виховної роботи

Методичне перехрестя. Вірш «Про вчительське життя»

Релакс-настроювання

Мотивація

Мотивація діяльності

Ознайомлення з метою заходу

Вправа «Корзина очікувань»

Притча «Урок метелика»

І напрямок: « Представлення досвіду»

Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури Михайлич Валентини Володимирівни

Мультимедійна презентація, педагогічна виставка

Презентація досвіду роботи вчителя зарубіжної літератури Дичко Нелі Миколаївни

Мультимедійна презентація.

Презентація досвіду роботи соціального педагога Олефіренко Оксани Миколаївни

Мультимедійна презентація.

ІІ напрямок: «Основні орієнтири виховання»

Психо-комунікація

Виступ заступника директора

ІІІ напрямок: «Моделі виховання»

Презентація досвіду роботи класного керівника 6 класу Дичко Н.М.

Мультимедійна презентація

Презентація досвіду роботи класного керівника 7 класу Олефіренко О.М.

Мультимедійна презентація

Презентація системи виховної роботи з учнями 8 класу, класного керівника Михайлич В.В.

Мультимедійна презентація

Вправа «Сім заповідей класного керівника»

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Презентація результатів «Незакінченого речення». Вправа «Ромашка»

Моделювання, аплікація

ІV напрямок: «Взаємодія педагога з дитиною»

Інформаційний блок «Моделі взаємодії»

Розповідь з елементами бесіди

Вправа «До серця дитини»

Психолого-педагогічна асоціація

Вершина майстерності. Вірш «Проростає у полі зернина»

Підсумок фестивалю.

Рефлексія «Корзина вражень»

Рефлексія

Вправа-побажання «Твій вибір»

Побажання

Хід сценарію:

Зустріч учасників фестивалю

Учасників фестивалю зустрічає костюмований персонаж Метелик, вітає їх та вручає «квитки» – паперові листочки і пелюсточки квітки ( знайомить гостей з призначенням «квитка»).

Привітання заступника директора з навчально-виховної роботи Коваленко В.І..

Доброго дня, шановні колеги! Ми раді вітати вас на методичному фестивалі « І творчість, і праця, і успіх».

Сучасна школа чекає нового вчителя, який має високу фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя.

Процес оновлення неможливий без вдосконалення професійної компетентності учителя — усвідомлення себе як інноваційної особистості шляхом самоаналізу власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін.

«Немає людей, більш допитливих, невагомих, більш одержимих думками про творчість, як учителі,»- говорив В. Сухомлинський.

Чи є креативність невід'ємною складовою праці вчителя? Безумовно. Без неї неможливий педагогічний процес. Адже творчість педагога специфічна за своєю суттю. Наділений здатністю до креативності, вчитель вдихає в наукові факти, гіпотези та теорії нове життя, відкриває шлях своїм учням до розуму і серця. При цьому творчість — важлива умова у становленні самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічний талант учителя і його успіх.

Методичне перехрестя

Метелик: Ми – на Методичному перехресті. В яку сторону розпочнемо шлях? Для того, щоб потрапити куди потрібно, треба мати орієнтири, мотивацію, мету. Але поки ми ще на перехресті, поглянемо на вчителів збоку.

Учні:

Ви прийшли на фестиваль

І часу не гайте.

Про шкільне життя своє

Всім розповідайте.

Вранці ви до школи йдете

Аж кучері в’ються,

Шість уроків проведете –

Й ніженьки не гнуться.

І писали досвід вдома,

Як встигати? Невідомо…

Ще й при цьому готувати,

Своїм рідним догоджати.

Атестація та звіти,

Конкурс хтось придумав.

Нехай сам би був міністр –

Зразу й передумав.

Премію ви віддала

Своїй доні Алісочці.

На неї вона купила

Ескімо на паличці.

Хай веселий настрій буде

На роботі й вдома,

А шкільний наш коловерт

Розганяє втому.

Позитивна мотивація.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Метою нашого методичного фестивалю є

- представлення досвіду роботи педагогічними працівниками, які

атестуються;

- обмін досвідом, педагогічними знахідками, інноваціями, методичними

ідеями та підходами до їх втілення;

- стимулювати діяльність педагогічних працівників до творчості та

вдосконалення професійної майстерності.

Вправа «Корзина очікувань».

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

А які очікування від участі у методичному фестивалі у наших учасників? Пропоную записати їх на листочках, які ви отримали від Метелика,та складемо у «Корзину очікувань». ( З дозволу учасників деякі з очікувань можна озвучити)

Відео-притча «Урок метелика»

Одного разу у коконі з’явилася маленька щілина. Людина, яка випадково проходила повз, досить довгий час стояла і спостерігала, як через цю маленьку щілину намагається вилізти метелик. Пройшло багато часу, метелик начебто покинув свої зусилля, а щілина залишалася усе такою ж маленькою. Здавалося, метелик зробив усе що міг, і що сил у нього більше не залишилося.

Тоді людина вирішила допомогти метелику, і взявши ножа, розрізала кокон. Метелик у той же час вийшов з нього, але його тільце було слабке та немічне, акрила були прозорими й ледь рухалися.

Людина продовжувала спостерігати, очікуючи, що ось-ось крила метелика розправляться й зміцніють, і він полетить. Але цього не сталося!

Решту життя метелик волочив по землі своє слабке тільце, свої нерозправлені крила. Він так і не зміг літати.

А все через те, що людина, бажаючи йому допомогти, не зрозуміла того, що зусилля, які необхідно докласти, щоб вийти через вузьку щілину кокона, необхідні метеликові, щоб рідина з тіла перейшла в крила й щоб він зміг літати. Життя змушувало метелика із зусиллями залишати оболонку, щоб надалі він міг рости й розвиватися.

Іноді саме зусилля необхідне нам у житті. Якби нам дозволено було б жити, не зустрічаючись із труднощами, ми були б обділені. Ми не змогли б бути такими сильними, якими є зараз. Ми ніколи не змогли б літати.

Ми просимо сил...

А життя дає нам труднощі, щоб зробити нас сильнішими.

Ми просимо мудрості...

А життя дає нам проблеми для вирішення.

Ми просимо багатства...

А життя дає нам мозок і м’язи, щоб ми могли працювати.

Ми просимо любові...

А життя дає нам людей, яким ми могли б допомагати в їхніх проблемах.

Ми просимо благ...

А життя дає нам можливості.

Ми не отримали нічого з того, про що просили.

Але ми одержали усе, що нам було потрібно.

І напрямок « Представлення досвіду»

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Презентація досвіду роботи педагогічних працівників:

- Михайлич Валентини Володимирівни, вчителя української мови та літератури;

- Дичко Нелі Миколаївни, вчителя зарубіжної літератури;

- Соціального педагога Олефіренко Оксани Миколаївни.

ІІ напрямок «Основні орієнтири виховання»

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Сучасний зміст виховання в Україні складають науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, які характеризують: її

- ціннісне ставлення до суспільства і держави

- ціннісне ставлення до людей

- ціннісне ставлення до природи

- ціннісне ставлення до мистецтва

- ціннісне ставлення до праці

- ціннісне ставлення до себе.

Дані положення є орієнтирами виховання учнів. Школа – «простір життя дитини»; тут вона не лише готується до дорослого життя, а й повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

ІІІ напрямок «Моделі виховання»

Однією з найголовніших постатей у процесі виховання є класний керівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом чи окремими учнями, їх батьками, впливає на формування особистості учня, сприяє розвитку його здібностей і обдарувань, творчому зростанню.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Шановні колеги, послухайте уривок із відомого твору американського письменника Дж.Д.Селінджера:

- …Маленькі дітлахи граються ввечері на величезному полі в житі… А я стою на самому краю скелі, над прірвою, розумієш? І моє діло - ловити дітлахів, щоб вони не зірвалися в прірву. Розумієш, вони граються і не бачать, куди біжать, а тут я підбігаю та ловлю їх, щоб вони не зірвалися. От і вся моя робота. Стерегти дітей над прірвою в житі.

- 1. Як ви вважаєте, кому можна присвятити ці рядки?

- 2. Так, дійсно – це вчитель, класний керівник. І ми продовжуємо знайомитися з досвідом роботи класного керівника 6 класу Нелі Миколаївни Дичко.

(Презентація досвіду роботи класного керівника Н.М. Дичко)

Ключовою фігурою у створенні освітнього й виховного середовища, що сприяє розвитку творчої природи дитини, вихованню патріотизму та морально-вольових якостей, є класний керівник.

(Презентація досвіду роботи класного керівника О.М. Олефіренко)

Класний керівник – особистість із вдумливістю психолога, з організаторськими та комунікативними здібностями, з оптимізмом та життєвою мудрістю, з достатнім багажем знань. Лише оволодівши сам цими якостями, він буде сприяти вихованню всебічно розвиненої гуманної особистості з високими духовними цінностями, людини демократичного світогляду, підготовленої до життя і праці у світі, що постійно змінюється.

(Презентація досвіду роботи класного керівника В.В. Михайлич)

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Вправа „Сім заповідей класного керівника“ (незакінчені речення)

Робота в динамічних групах. Скласти та записати на аркуші речення-заповідь класного керівника.

Гуманно зорієнтований педагог, класний керівник:

1. Любить дітей…, розуміє і відчуває внутрішній світ кожної дитини.

2. Надає можливість… ділитися своїми думками, почуттями, надає право на помилку.

3. Цікавиться… життям дитини, потребами та мотивами її діяльності.

4. Підтримує…, надає реальну допомогу у вирішенні проблем.

5. Спрямовує… на оволодіння загальнолюдськими ціннісними орієнтирами.

6. Визнає… унікальність і неповторність кожної особистості, не порівнює дітей.

7. Розвиває… й стимулює природний потенціал дитини.

Презентація результатів.

Вправа «Ромашка»

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Як все чудово складається, коли налагоджена взаємодія між учасниками.

Тому пропоную звернутися до напрямку „Взаємодія педагога з дитиною“

ІV напрямок «Взаємодія педагога з дитиною»

Так, педагогічне спілкування й педагогічна взаємодія, маючи єдину соціальну природу, усе ж суттєво відрізняються одне від одного. Так, педагогічна взаємодія – це обмін інформацією, сприйняттями, діями, враженнями тощо; педагогічна співпраця – це спільна праця або діяльність учасників навчально-виховного процесу, що мають в основі взаємодію.

Той факт, що навчально-виховний процес у школі не завжди досягає необхідних результатів, пояснюється не стільки відсутністю мотивів до навчання в школярів, скільки недостатньою підготовленістю учнів і вчителів до організації педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Ось чому так важливо знати усі моделі взаємодії педагога з дитиною. Пропоную вам ознайомитися та висловити своє бачення можливостей використання цих моделей у педагогічній діяльності.

Опрацювання інформаційного блоку

Практичний психолог:

I. Модель „невтручання“ в життя дитини

Характерними особливостями такої моделі є холодне спостереження, навмисне неприйняття дитини з боку дорослих. Погляд на неї як на тягар, перешкоду у вирішенні особистих проблем. „Нічого, сам (сама) справиться“, „Я хочу, щоб ти мені не заважав“.

Тактика взаємодії дорослого – „мирне співіснування“, „поруч, але не разом“. Наслідком такого підходу до дитини є розрив емоційних зв’язків дорослого з дитиною, що веде до ранньої самотності, незалежності, холодності в спілкуванні.

II. Навчально-дисциплінарна модель взаємодії

Ця модель складалася протягом тривалого періоду. Характерними особливостями такої взаємодії є надання дітям знань, умінь, навичок. „Виконуй за зразком: роби, як я!“. Педагог найчастіше застосовує настанови, роз’яснення, заборону, вимогу, погрозу, нотацію, окрик. Особистісна позиція педагога – задовольняти вимоги керівництва, підкорити можливості дитини програмовим вимогам. Для такої моделі педагогічної взаємодії характерні суб’єкт-об’єктні зв’язки. Взаємовідносини, побудовані на таких зв’язках, називають авторитарними (головною діючою особою є лише особистість педагога, дитина в цьому випадку пасивна).

III. Особистісно -орієнтована модель взаємодії

Найбільш бажана для повноцінної співпраці вчителя з дітьми. Дитина

відчуває себе емоційно захищеною, бо педагог ставиться до неї як до рівноправного партнера. Для такої моделі характерні суб’єкт-суб’єктні зв’язки, коли і дорослий, і дитина рівною мірою є суб’єктами взаємодії.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Вправа «До серця дитини»

Завершуючи роботу у цьому напрямку, хочу звернути увагу на кетяги калини, які прикрашають ваші столи. Скуштуйте ягідку (гірко), вийміть кісточку з неї. Подивіться, на що схожа її форма? (сердечко)

Пам’ятайте, так і наші учні інколи бувають „дуже гіркими“, але кожен з них має серце. Бо дитина – то божий шедевр, і наше покликання – відкрити його! Наповнити серце добром, вірою в те, що кожен в своєму житті досягне успіху. Але без власних зусиль: і дитини, і вчителя, і батьків – цього не досягти.

Вершина майстерності.

Проростає у полі зернина

Проростає у полі зернина –

Будем мати ми хліб на столі.

А до школи приходить дитина –

Це майбутній господар Землі.

Ти береш її зразу ж за руку

І крокуєш тернистим шляхом,

І стаєш їй учителем, другом,

А ще мамою й класним керівником.

Ну хіба ж є щось краще на світі,

Ніж прожити дитяче життя,

Їхні душі відчуть, зрозуміти,

Й разом з ними іти в майбуття?!

Підсумок фестивалю.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Рефлексія

Вправа «Корзина вражень».

Фестиваль закінчується. Хочу висловити усім учасникам вдячність за активну співпрацю, цікаві креативні думки та ідеї, творчу атмосферу. Сподіваємось, що й ваші очікування відбулися. Пропоную на пелюсточках квітки, які ви отримали від Метелика, написати про свої враження від нашого заходу і покласти до Корзини вражень. ( З дозволу учасників деякі з вражень можна озвучити або послухати висловлювання педагогів)

Метелик: У наш складний та змінний час інколи хочеться просто душевного тепла.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

Метелик – символ душі. У Давній Греції Психея, богиня, яка була втіленням душі, зображувалася у вигляді метелика або чарівної істоти з крильцями метелика.

Звучить мелодія, учасникам дарують символічні різнокольорові метелики.

Вправа-побажання «Твій вибір»

- Для ацтеків метелик був символом бога Тлалока. Тлалок – бог води. Ацтеки вважали, що тільки сині метелики мали доступ до небесних володінь і могли сповіщати Тлалока про необхідність життєдайних дощів на землі.

Для тих, хто вибрав метелика синього кольору, він гарантує життєлюбство.

- У Японії метелик – символ щастя. У кожній японській оселі має бути зображення метелика. Коли до помешкання залітає метелик, його мешканці страшенно радіють. Адже це означає, що родині невдовзі пощастить.

Ті, хто вибрав метелик зеленого кольору, будуть відчувати себе щасливими.

- Північноамериканські індіанці черокі вірили, що метелики – це духи вогню, які народжуються в полум’ї і йдуть у полум’я.

Якщо ваш вибір – червоний метелик, на вас очікують нові почуття та враження.

- У Китаї одним із найулюбленіших танців є „Танок метеликів“. Китайці вірять, що саме метелики приносять людям гарні сни.

Якщо у вас жовтий метелик, очікуйте здійснення хоча б одного завітного бажання

/Files/images/metodichna_robota/IMG-3ebd58c8867d76172de1580f7f5051b6-V.jpg

/Files/images/metodichna_robota/IMG-99f8e95542a9928a49f42dd87f890613-V.jpg

/Files/images/metodichna_robota/IMG-99f8e95542a9928a49f42dd87f890613-V.jpg

/Files/images/metodichna_robota/IMG-11038817a33f1cfd0d77b0d9cdd1f198-V.jpg

/Files/images/metodichna_robota/IMG-d72dc5907b6db437f43d2b3dd37831c5-V.jpg

Висловлюємо вдячність за участь у фестивалі та бажаємо успіхів !!!

Кiлькiсть переглядiв: 142

Коментарi